Swedish Open Footgolf

Den 26-28 juli kommer Sveriges största footgolf turnering att äga rum på Södertälje Park. Södertälje Park har då straxt innan lanserat en utbyggnad till hela 27 footgolfhål.

Anläggningen kommer att vara Sveriges och kanske största footgolfanläggning.

Sveriges främsta footgolfspelare och internationella spelare kommer att finnas på plats.

Mer info kommer inom kort.