EN TIMME BOULE PÅ KÖPET!

Alla som bokar en eller flera aktiviteter på Södertälje Park får nu spela  EN TIMME BOULE utan kostnad!     Vill ni boka någon aktivitet, så maila event@sodertaljepark.se eller gå in på http://sodertaljepark.se/bokningen/   Share